Quintra

De Zorg Zaken Groep is de juridisch specialist voor de zorg.

We zijn gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en werken voor gerenommeerde partijen.
Hier worden we ingezet vanuit onze specifieke kennis van het gezondheidsrecht. We geven colleges gezondheidsrecht op de Universiteit, we verzorgen opleidingen op het gebied van het gezondheidsrecht, de Wet langdurige zorg, financiering van de zorg, privacy in de zorg en de Wet zorg en dwang. Er zijn inmiddels verschillende uitgaven en publicaties verschenen.

Ons specialisme zetten we vooral in om kleine en grote aanbieders van zorg te ondersteunen, onder het motto: u de zorg, wij de zaken!

 

Quintra

Met Quintra ondersteunen wij zorgaanbieders (groot en klein) met een webapplicatie die zeer rijk is aan informatie en procedures in de zorg.

We hebben de volgende applicaties:

 

Quintra Kwaliteit en Privacy  

Hiermee kunt u eenvoudig voldoen en blijven voldoen aan de eisen op het gebied van kwaliteit en privacy. Deze webbased applicatie wordt volledig naar uw eigen wensen opgeleverd.

Lees hier meer.

 

Quintra Staf

Deze online applicatie maakt alle wetten en regels voor de zorgaanbieder toegankelijk. Duidelijk is welke regels van toepassing zijn, waar de zorgorganisatie aan moet voldoen en hoe aan de regels kan worden voldaan. Het bevat toegankelijke beschrijvingen, alle bronnen en tal van handige formats en achtergrond informatie. Zeer geschikt voor bestuurders, management en bestuursondersteuning.

Lees hier meer.

 

Quintra Toezicht

Deze webapplicatie is beschikbaar voor uw eigen raad van toezicht of raad van commissarissen. Alle documenten verzameld, vergaderstukken, statuten, reglementen, jaarstukken. Ook treft u er een overzicht van de wettelijke verplichtingen van de zorgorganisatie en de enquête voor het doen van de jaarlijkse zelfevaluatie.

Lees hier meer.

 

Quintra Cliëntenraad

Deze webapplicatie is vergelijkbaar met Quintra Toezicht maar is dan volledig ingericht op de cliënten medezeggenschap.

Lees hier meer.