Hoe werkt Quintra?

Quintra begint met een persoonlijke login. Aan deze login koppelen zich de rechten die de gebruiker heeft, er zijn verschillende typen gebruikers: ‘medewerker’, ‘directie’ of ‘cliënt’.

Nadat de medewerker is ingelogd komt deze in het begin scherm. In dit begin scherm is door middel van een knoppenoverzicht gelijk duidelijk waar de medewerker moet zijn. 

Bijvoorbeeld als hij/zij de protocollen of werkinstructies wil inzien. Maar ook de stukken voor de komende vergadering, oude verslagen, het kwaliteitshandboek, de evaluatieformulieren, downloads enz. Wij plaatsen zelf ook documenten voor u, bijvoorbeeld de op uw organisatie van toepassing zijnde CAO, Kwaliteitskader, meldcode Huiselijk geweld, kindermishandeling, Governancecode en nog veel meer. Ook de procedures leggen we standaard vast als onderdeel van uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Op de homepage van uw eigen Quintra kunt u natuurlijk ook uw eigen nieuws plaatsen, werkrooster, foto’s en hyperlinks naar andere systemen. Naast het inzien van documenten en plaatsen van documenten is de kracht van Quintra dat er meldingen kunnen worden gedaan.

Meldingen

Wettelijk zijn zorgorganisaties verplicht meldingen te doen en deze op te volgen. De bekendste zijn natuurlijk de incidenten- en
calamiteitenmeldingen. Inmiddels moet u nu in ieder geval over een achttal meldingsprocedures in uw zorgorganisatie beschikken. Deze zijn alle standaard opgenomen in uw eigen Quintra omgeving.

De meldingsprocedure werkt als volgt. Via de homepage klikt de medewerker op de knop “Doe een melding”. Vervolgens verschijnt
een overzicht van de mogelijke meldingen, nadat de keuze is gemaakt verschijnt een kort en to the point meldingsformulier. Als de
medewerker dit formulier heeft ingevuld en verzonden dan gebeurt het volgende:

  1. De mensen die in het formulier zijn mee geprogrammeerd ontvangen een e-mail van de melding;
  2. Degene die de medewerker in het formulier opneemt als ontvanger, ontvangt een e-mail van de melding;
  3. De melding wordt geregistreerd op uw eigen Quintra-omgeving.

Het vervolg dat u geeft op de melding is uiteraard afhankelijk van de aard van de melding en dat kunt u eenvoudig registreren.

Enquêtes

Op de site voor de medewerkers kunt u een medewerker tevredenheidsenquête plaatsen. In het cliënten of patiënten gedeelte plaatst u cliënt tevredenheidsenquête of de NPS score. Ook kunt u een enquête onder uw ketenpartners plaatsen. Alle enquêteresultaten ontvangen wij anoniem en wij maken er een mooi, overzichtelijk rapport van.

Evaluaties

Als onderdeel van kwaliteitssysteem zult u een aantal evaluaties moeten doen, ook hier hebben we eenvoudige formulieren voor
ontwikkeld, bijvoorbeeld als een medewerker een opleiding heeft gevolgd of als de leverancier beoordeeld moet worden.

Privacy

Ook in het kader van de AVG moet een organisatie veel zelf doen. Zo moet u een datalekregister en verwerkingsregister bijhouden.
Door middel van formulieren kunt u simpel een bestaande of nieuwe verwerking registreren. Deze wordt dan ook opgeslagen op uw Quintra omgeving, daarmee beschikt u over deze wettelijk verplichte registers. Door middel van aanvinken heeft u de registraties snel gedaan. Ook het datalekregister dat u bij moet houden is op deze wijze eenvoudig te vullen.

Het directiegedeelte

In het directiegedeelte neemt u de documenten op waarvan u vindt dat deze niet zichtbaar behoeven te zijn voor de medewerkers.
Waar u welke documenten plaatst is aan u. Het directiegedeelte is niet zichtbaar voor de medewerkers.